Tjänster

– Vår kunskap, erfarenhet & flexibilitet – Din styrka!

Vi är erfarna och har tvärvetenskaplig kompetens som omfattar flera tekniska discipliner!

Vår kompetens har byggts upp genom år av arbete på både stora och små industrianläggningar i Sverige.
Vi har expertkunskap och ett effektiv team som levererar en god service och hög kvalitet genom hela ert projekt.

Med våra tjänster inom provning och inspektion får du oberoende bedömningar av dina objekt eller din verksamhet.

Via vår entreprenadavdelning löser vi dina svåraste utmaningar genom reparationer för att säkerställa drift över långa cykler.

Är det dags att riva ett uttjänat objekt så hjälper vi er med hela projekteringen från rivningsplan till avslutat projekt.

Övriga kompetenser som vi besitter är bla.

  • BAS P/BAS U
  • Projektledning
  • Hållfasthetsberäkningar
  • Skruvteknik
  • Betongprover
  • Asbestsanering

Support 24/7 –  alla dagar i veckan året om!

– kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

sca
eon
hem
veoila
stora
ssab

Har du frågor eller önskemål?
Ring oss: 010-20 79 700