Besiktning

Swecas AB utför besiktning av stålskorstenar, betongskorstenar och
tegelskorstenar såväl utvändigt som invändigt 

Installation

Byte av rökrör. Installation av rökkanaler, fläktar, spjäll och mätstosar.

Reparation

Vi reparerar stålskorstenar, betongskorstenar och tegelskorstenar. Vår långa erfarenhet och unika specialistkunskap hjälper er lyckas!

Nyinstallation

Från ritbordet till färdigt montage!

Engineering

Beräkning, design och konstruktion.
HEM - Halmstad
SSAB
SCA
Veolia
E-on
Stora Enso

Vi arbetar med industriskorstenar.

Vi besiktar, reparerar, installerar och river industriskorstenar, rökrör, rökgaskanaler och rökgasspjäll.
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av både mindre och större projekt!
Vi har vårt huvudkontor i Halmstad och service point i Örebro där sitepersonalen utgår ifrån.
Vårt verksamhetsområde är hela Sverige!

Kundcase - Besiktning

Hos kund med fyra st 80m skorstenar i stål utförde vi besiktning.
Efter utförd besiktning erhålls ett besiktningsprotokoll. 

Kundcase - Reparation

Reparation av 100m betongskorsten som senare även målades i kundspecificerad kulör.

 

Kundcase - Installation

Installation av två st 70m rökrör i duplex åt beställare med aggressiva rökgaser.

 

Kundcase - Ingenjörstjänster

Hållfasthetsberäkning av stålskorsten som varit med sedan mitten av
90-talet.
Efter utfört uppdrag erhöll kunden beräkningsunderlag och tydliga råd inför framtiden.