Besiktning

Swecas AB utför besiktning av stålskorstenar, betongskorstenar och
tegelskorstenar såväl utvändigt som invändigt 

Stålskorstenar

Tegelskorstenar

Betongskorstenar

Kunskap & Erfarenhet

Vi utför besiktning av stålskorstenar, betongskorstenar, tegelskorsternar samt fallskydd.
Besiktningen av skorstenar sker såväl utvändigt som invändigt.
Några av de punkter som kontrolleras när vi besiktigar är bärande konstruktion (ultraljudsmätning), kontroll av isolering samt kontroll av skorstensfot.
Efter utförd besiktning erhålls ett protokoll, bild-/video-dokumentation samt ett analysutlåtande inklusive ett eventuellt åtgärdsprogram.
Intervall på besiktningar är 1-5 år beroende på drift.

Alla besiktningar utförs av våra egna besiktningsmän.
 

Ansvar som fastighetsägare

Enligt  PBL (plan och bygglagen) ansvarar fastighetsägaren för underhållet av skorstenen (byggnaden).
Fastighetsägaren ansvarar för att skorstenen kontrolleras och underhålls av tredje part.

Eurokod 13084-7 påtalar regelbundna kontroller av fristående skorstenar utförda av tredje part.