Reparation

Vi reparerar stålskorstenar, betongskorstenar och tegelskorstenar. Vår långa erfarenhet och unika specialistkunskap hjälper er lyckas!

Unik erfarenhet

Vår mångåriga erfarenhet av att reparera, besiktiga och installera skorstenar samt rökrör gör att vi har unik kompetens när det gäller att reparera och underhålla skorstenar.
Av erfarenhet vet vi var en skorstens svaga och känsliga punkter är samt hur dessa eventuella skador skall repareras.

Vi har genom åren utvecklat flera egna metoder, specialverktyg och anordningar för reparationsuppdrag för att arbeten skall fortgå så smidigt som möjligt.
 

Stålskorstenar

 • Hållfasthetsförstärkning av skorstensfot
 • Impregnering och lagning av betongfundament
 • Byte av rökrörstoppar
 • Byte av invändiga stålrökrör
 • Reparation av bärande fixupplag
 • Reparation av invändiga glidstöd, andningsringar och utvändiga vindspiraler
 • Montering av fallskydd
 • Installation av åskledare

Betongskorstenar

 • Uppbilning av sprickor och bom i betongytan.
 • Byte av armering
 • Betonglagning
 • Karbonatiseringsskydd
 • Impregnering
 • Reparation av ståldetaljer, ut- och invändigt (T.ex. stegar, fallskydd, viloplattformar, bärande balkupplag, rökrör etc)

Tegelskorstenar

 • Rivning och ommurning av fogar
 • Byte av tegelkoppar
 • Reparation av betongfundament
 • Byte av rökrörstoppar
 • Byte av invändiga stålrökrör
 • Reparation av bärande fixupplag
 • Montering av fallskydd
 • Installation av åskledare
 • Reparation av rökrör
 • Reparation av topp