Engineering

Beräkning, design och konstruktion.

Beräkning

För att uppfylla normkrav, få önskad livslängd på sin konstruktion/anläggning och att tillverknings-/installationskostnaden blir så låg som möjligt krävs att en hållfasthetsberäkning utförs med rätt nivå. Vi har stor branscherfarenhet och är väl insatta i de europeiska regelverken som gäller för inom industri.

Konstruktion

Vi erbjuder innovativa och hållbara tekniska lösningar inom rör- och mekanisk konstruktion. Vår specialitet är rökgassystems- och anläggningskonstruktion åt samtliga anläggningar med rökgaser. 
Vi har lång erfarenhet av rökgassystems- och anläggningskonstruktion åt flera branscher.