Installation

Byte av rökrör. Installation av rökkanaler, fläktar, spjäll och mätstosar.

Det handlar om kvalitet!

Vår mångåriga erfarenhet av att reparera, besiktiga och installera skorstenar samt rökrör gör att vi har unik kompetens när det gäller att reparera och underhålla skorstenar.

Projektering

Vi hjälper er projektera hela ert projekt och ta fram kvalitets- och miljöplan samt agerar BAS-P/U om ni så önskar.

Tillverkningen sker enl EN-1090 och CE-märks utifrån de konstruktioner som kan CE-märkas.
 

Leverans

Vi tar ansvar för hela transportlösningen från tillverkning till färdigt montage. Vi ordnar med tillstånd för transport, eventuella följebilar och vägtransportledare samt mobilkranar.

Önskar ni demontera gamla rör tar vi hand om den för återvinning/deponi.

Transportörerna vi anlitar har lång erfarenhet samt en bilpark som är både tekniskt och miljömässigt anpassad för våra produkter.

Montage

Montage utförs av egen personal med hjälp vår kranleverantör.

Montage sker enl
ISO 3834-2:2005.

Efter slutmontage erhålls dokumentation i form av bilder/video samt en rapport.